MENU

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tajny Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego ( 1939 - 1944 ) MENU

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

obraz

Tablica Prywatnej Szkoły Zawodowej dr J. Zaorskiego umieszczona przy lewej bramie Uniwersytetu Warszawskiego na ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

obraz
Prof. Jan Zaorski
obraz obraz

Legitymacja Prywatnej Szkoły Zaorskiego z roku 1943/44

obraz obraz obraz

Pismo do dr J. Zaorskiego - zgoda na otwarcie zawodowej szkoły dla pomocniczego personelu sanitarnego

Lista uczniów Prywatnej Szkoły Pomocników Sanitarnych dr. Zaorskiego z 1944r.

Warunki wynajmu pomieszczeń w gmachu Medycyny Teoretycznej dla Szkoły Zaorskiego

obraz obraz

Zgoda na wypożyczanie mikroskopów 10.VI.1941r.

Zaświadczenie o stanie zdrowia z dnia 1 lipca 1944r.

obraz obraz
 

Promocja absolwentów Wydziału Farmaceutycznego

 

Tajny Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął nauczanie w październiku 1939r. Pierwszymi wykładowcami m.in. byli: L. Paszkiewicz i W. Orłowski. Zajęcia ze studentami odbywały się w pomieszczeniach Wydziału Lekarskiego. Jesienią 1940r. zorganizowane zostały komplety biologiczne Mariana Koczwary. Studium Lekarskie utworzono jesienią 1941r. wyłaniając z kompletów biologicznych studentów medycyny, farmacji i stomatologii. Kierownikiem naukowym został prof. Marian Grzybowski. Wykłady odbywały się w mieszkaniach uczniów, szkołach średnich oraz w innych lokalach, a ćwiczenia w byłych szkołach wyższych, prywatnym laboratorium i w szpitalach. 1 września 1943r. studium lekarskie zostało przemianowane na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekanem wybrano prof. Witolda Gądzikiewicza. W roku akademickim 1943/44 uruchomiono wszystkie roczniki studiów. Działało wówczas około dziesięciu kompletów 6 - 12 osobowych. Przez cały okres okupacji profesorowie przyjmowali egzaminy dyplomowe. Równocześnie z utworzeniem kompletów medycznych w roku 1940/41 Tajna Rada Wydziału Lekarskiego podjęła decyzję o utworzeniu pozornie legalnych studiów medycznych. Powstała wtedy Prywatna Szkoła Zawodowa dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego dr. Jana Zaorskiego mająca kształcić przyszłych lekarzy. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 14 marca 1941r. W ramach tajnego Wydziału Lekarskiego były też konspiracyjne studia medyczne w gettcie warszawskim. 11 maja 1941r uruchomiono szkołę Juliusza Zweibauma zorganizowaną na wzór Szkoły Zaorskiego. Zajęcia trwały do 22 lipca 1942r. tj. do czasu likwidacji getta. Po upadku Powstania Warszawskiego studenci kontynuowali naukę w Milanówku, Brwinowie i Grodzisku Mazowieckim – w miejscach do których ewakuowano szpitale warszawskie. Natomiast w listopadzie 1944r. na Pradze oswobodzonej już od Niemców powstał Wydział Lekarski odradzającego się Uniwersytetu z Dziekanem prof. Tadeuszem Butkiewiczem.

Ostrowska T. Dzieje studiów lekarskich w Warszawie (1789 – 1944). W: Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1809 – 2006), t.1. Red. Krawczyk M. Lublin 2007, s. 34-36.