MENU

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wydział Lekarski Odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego (1916 – 1939) MENU

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

obraz

Uroczysta inauguracja roku akad. 1915/1916

obraz obraz
Medal pamiątkowy, wybity dla uczczenia Józefa Brudzińskiego, pierwszego Rektora Odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego (1917)
obraz obraz
obraz

Brama Główna na Uniwersytet Warszawski XVIII – IX w

obraz obraz

Brama Główna na Uniwersytet Warszawski XVIII – IX w

obraz obraz

Mikroskopy

 

obraz obraz

Muzeum anatomiczne w gmachu Collegium Anatomicum, działające przy Zakładzie Anatomii Patologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 1939r.

Gmach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego budowany w latach 1921-1929

obraz obraz

Sala recepturowa w budynku przy ul. Oczki

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) w otoczeniu senatu Uniwersytetu Warszawskiego i zaproszonych gości m. in. korpusu dyplomatycznego. Fot. wyk. w auli uniwersyteckiej w Pałacu Kazimierzowskim, 2 maja 1921r.

obraz

Pieczęcie dyplomowe UW i UJP

obraz

Rektor Józef Brudziński w otoczeniu profesorów i studentów, fotografia pamiątkowa wykonana w dniu 7 października 1916r. na tle bramy UW

 

W dniu 25 października 1915r. władze niemieckie zatwierdziły tymczasowy statut Uczelni. Rektorem Uniwersytetu został J. Brudziński, Dziekanem Wydziału Lekarskiego Leon Kryński, władzę zwierzchnią nad Uniwersytetem objął szef Zarządu Cywilnego przy Generał – Gubernatorstwie Warszawskim z prawem powoływania wykładowców z językiem wykładowym polskim. Uniwersytet otwarto 15 listopada 1915r. Początkowo liczył tylko 3 wydziały, nie było wydziału lekarskiego jedynie przy wydziale Przyrodniczym utworzono Oddział Przygotowawczo – Lekarski. Od początku istniały też cztery Katedry – Anatomii Opisowej z Edwardem Lothem; Chemii Fizjologicznej z Jakubem Parnasem; Fizjologii z Franciszkiem Czubalskim oraz Histologii i Embriologii z Mieczysławem Konopackim. Oddział Przygotowawczo – Lekarski działał zaledwie 10 miesięcy. Dzięki lekarzom zatrudnionym na Uniwersytecie, a zwłaszcza J. Brudzińskiemu, L. Kryńskiemu i E. Lothowi, 24 sierpnia 1916 r. został przekształcony w samodzielny Wydział Lekarski z L. Kryńskim jako Dziekanem. Pierwsze lata były ciężkie ze względu na niedostateczną liczbę wykładowców, były trudności w szybkim zorganizowaniu klinik, pojawiły się także kłopoty lokalowe. W latach 1918-1920 młodzież brała udział w działaniach wojennych. Po obronie Warszawy w dniu 15 sierpnia 1920 r. następowała stopniowa normalizacja. Powołano nowe katedry i kliniki specjalistyczne. W styczniu 1921 r. zorganizowano uroczystą inaugurację roku akademickiego i wznowiono zajęcia dydaktyczne. W roku akademickim 1921/22 stopień docenta przyznano siedmiu doktorom, w następnym roku trzydziestu. W miejsce istniejącego przy Wydziale Lekarskim studium farmaceutycznego, utworzono oddział farmaceutyczny, przekształcony w 1926 r. na samodzielny Wydział Farmaceutyczny. Pierwszym dziekanem został W. Mazurkiewicz. W 1927 ukończono budowę Kliniki Pediatrycznej, otworzono pracownię fizjologii i patologii sportu, rozbudowano Zakład Farmakologii Eksperymentalnej, uruchomiono Zakład Radiologii. W 1932r. m.in. otwarto nowoczesną klinikę okulistyczną. W 1936 roku Uniwersytetowi Warszawskiemu nadano imię marszałka Józefa Piłsudskiego, który w 1921 otrzymał dyplom doktora honoris causa tej Uczelni w dziedzinie medycyny.

Ostrowska T. Dzieje studiów lekarskich w Warszawie (1789 – 1944). W: Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1809 – 2006), t.1. Red. Krawczyk M. Lublin 2007, s. 27-34.